Biedroneczki

 • Bezpłatna, profesjonalna opieka i terapia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
 • Grupa – maksymalnie 5 dzieci
 • Bezpłatny i bezpieczny dowóz dzieci mikrobusem
 • Zapraszamy dzieci od 2,5 roku życia codziennie w godz. 9:00-14:00

Misja PPS

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.” Janusz Korczak

Wizja PPS

 • dostosowujemy wymagania programu do możliwości każdego dziecka
 • konstruując programy pracy z dzieckiem wykorzystujemy również wiedzę i doświadczenie rodziców w celu spójnego oddziaływania na dziecko
 • kierujemy się wiedzą, doświadczeniem i empatią w pracy z dzieckiem i jego rodziną
 • uczymy jak przezwyciężać trudności, pomagamy dzieciom w ich indywidualnych zmaganiach
 • podążamy za dzieckiem wspierając je w rozwoju metodami dobranymi do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Metody pracy wspierające rozwój dziecka:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • stymulacja polisensoryczna
 • Metoda Dobrego Startu
 • logopedia z terapią komunikacji
 • Terapię Ręki
 • elementy integracji sensorycznej SI
 • metody wspomagające porozumiewanie się (symbole PCS, MAKATON)
 • fizjoterapia dostosowana do potrzeb dziecka
 • muzykoterapię
 • masaż Shantali

Rodzaje zajęć:

 • grupowe i indywidualne
 • edukacyjno-terapeutyczne
 • logopedyczne
 • plastyczne
 • muzyczne
 • ruchowe
 • relaksacyjne
 • wycieczki

Kadra – stała opieka zespołu w składzie:

 • dwóch oligofrenopedagogów terapeutów w pełnym wymiarze godzin
 • neurologopeda
 • pomoc nauczyciela /niania/

Warunki lokalowe:

 • sala do zajęć i zabaw terapeutycznych
 • sala do zajęć dydaktyczno-terapeutycznych
 • sala Integracji Sensorycznej, zabaw ruchowych i rehabilitacji
 • sala Doświadczania Świata
 • bezpieczny plac zabaw

To nasza przedszkolna rodzinka „Biedroneczek”:

Lusia, Iza, Liliana, Michał, Mark, Michałek Lubimy bardzo:
 • przebywać ze sobą i sobie pomagać
 • zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń W. Sherborne, piłkami, balonami i inne
 • zabawy przy muzyce i z piosenkami
 • zajęcia plastyczne jak malowanie dłońmi, grubymi pędzlami, pastelami, lepienie z modeliny, wygniatanie i wiele innych ciekawych zajęć
 • zabawy konstrukcyjne, różne układanki, manipulowanie, wystukiwanie, wyklaskiwanie, naśladowanie i inne zabawy.
Opiekują, bawią , uczą i ćwiczą z nami panie wychowawczynie –   Karolina i Justyna Zawsze z nami jest pani Andżelika. Ksiądz Marcin opowiada nam o Jezusie i też z nami śpiewa i bawi się.  Odwiedza nas pani Jola, która robi nam masaże buzi i śmieszne ćwiczenia z naszymi języczkami. Dodatkowe zajęcia rewalidacyjne prowadzi pani Monika i pani Jola. Zapraszamy.