Zawody – piekarz

19 maja 2022

W okresie przedszkolnym, a więc na długo zanim dziecko zdecyduje o podjęciu zawodu, kształtują się konkretne postawy dziecka w stosunku do samego siebie i innych. Zgromadzone osobiste doświadczenia w tej materii budują osobowość, zainteresowania, skłonności, motywują do podejmowania aktywności i doskonalenia umiejętności dziecka. Dzieci z dużym zainteresowaniem obserwują pracę ludzi dorosłych, zwracają uwagę na czynności robocze wykonywane przez rodziców, rodzeństwo i osoby z najbliższego otoczenia. Poczynione tą drogą spostrzeżenia znajdują odzwierciedlenie w zabawach tematycznych dzieci, w których najbardziej widoczny jest związek zabawy z rożnymi formami pracy ludzkiej.