Poznajemy siebie

2 września 2020

Rówieśnicy – źródło emocji i motor zachowań.

Relacje z rówieśnikami to ważny element procesu socjalizacji dziecka. Dzielenie się zabawkami, współpraca, ustępowanie innym , czekanie na swoją kolej to niezwykle istotne umiejętności, które pozytywnie wpływają na rozwój emocjonalny dziecka.

Dzieci podczas zabaw zaczynają naśladować zachowania rówieśników, rozwijają mowę, zdobywają nowe informacje – dzielą się nimi z innymi, ćwiczą wiele umiejętności i sprawności. Chcąc uczestniczyć we wspólnych grach, powoli zaczynają kontrolować swe zachowanie, tak by inne dzieci chciały spędzać z nimi czas. Relacje z rówieśnikami są odmienne od kontaktów w rodzinie, gdzie dzieci są zależne od rodziców, którzy o wszystkim decydują.

Dzieci uczą się współdziałania, współpracy, rozwiązywania konfliktów. Powoli zaczynają czuć się członkami grupy. Ponadto, porównując się z innymi, zaczynają uświadamiać sobie podobieństwa i różnice między sobą a innymi, a co za tym idzie – kształtują obraz własnej osoby, samoocenę oraz poczucie własnej wartości, czyli podstawowe mechanizmy regulacyjne osobowości.

 

źródło : https://www.wszpwn.com.pl/pl/salon-metodyczny/spoleczne-funkcjonowanie-dzieci-w-przedszkolu-czesc-2-1.html