Zaklinamy wiosnę

27 marca 2019

Kontakt z naturą wpływa na rozwój emocjonalny dziecka. Przyroda stanowi okazję do cieszenia się z miłych rzeczy, uczy szerszego spoglądania na świat, niesie zadowolenie w zwykłych czynnościach i zdarzeniach. Jest źródłem doznań, uczuć estetycznych. Obcując z przyrodą dziecko rozwija w sobie wrażliwość artystyczną, dzięki której doznaje wielu radosnych wrażeń i przeżyć.