Przyjacielski relaks

23 maja 2018

Relacje z rówieśnikami mają istotny wkład w rozwój emocjonalny dziecka. Już w wieku przedszkolnym dziecko zaczyna przebywać coraz więcej ze swoimi rówieśnikami – pojawiają się pierwsze przyjaźnie, dziecko uczy się budować więzi z osobami spoza najbliższej rodziny. Relacje z rówieśnikami pomagają także wyćwiczyć umiejętności interpersonalne, tak potrzebne w dorosłym życiu.

źródło https://parenting.pl/relacje-z-rowiesnikami

Relacje z rówieśnikami to istotny element procesu socjalizacji dziecka, który pozwala na przyswojenie sobie zasad panujących w grupie i w społeczeństwie. Umiejętność ustępowania innym, dzielenia się zabawkami czy słodyczami to wbrew pozorom bardzo ważne umiejętności, które pozytywnie wpływają na rozwój emocjonalny dziecka.

źródło https://parenting.pl/relacje-z-rowiesnikami